Tvorba zdieľanej knižnice materiálov

Autor: 13. januára 2014 CAD

Ukážka, ako vytvoriť spoločnú knižnicu materiálov v NX.