Tvorba užívateľského dialógu pre výber variant zostavy

Autor: 19. augusta 2019 CAD

NX umožňuje pre definíciu rôznych variant zostavy používať okrem štandardných “Arrangements” aj tzv. “Reusable objects”. Tie sú výhodnejšie v prípadoch, keď potrebujete definovať väčšie množstvo variant, pretože stačí vybrať, ktoré parametre bude užívateľ meniť a v akom rozsahu. Jednotlivé kombinácie parametrov si potom vyberá užívateľ v prehľadnom dialógu.