Skip to main content

Tvorba užívateľského dialógu pre výber variant zostavy

Autor: 19. augusta 2019CAD

NX umožňuje pre definíciu rôznych variant zostavy používať okrem štandardných „Arrangements“ aj tzv. „Reusable objects“. Tie sú výhodnejšie v prípadoch, keď potrebujete definovať väčšie množstvo variant, pretože stačí vybrať, ktoré parametre bude užívateľ meniť a v akom rozsahu. Jednotlivé kombinácie parametrov si potom vyberá užívateľ v prehľadnom dialógu.