Skip to main content

Tvorba atribútu z rozmerov modelu

Autor: 3. júna 2019CAD

V tomto tipe si ukážeme jeden zo spôsobov, ako preniesť hodnoty výrazov do atribútov. Toto je užitočné napríklad vtedy, ak potrebujete do rohového razítka, prípadne kusovníka, vkladať rozmery polotovarov.