Skip to main content

Rôzne typy čiar pre rozličné komponenty

Autor: 13. januára 20149 augusta, 2018CAD

V praxi sa vám môže vyskytnúť taká požiadavka, aby ste vo výkrese zostavy použili rôzne typy čiar pre jednotlivé komponenty. Napríklad jednu súčiastku zvýrazniť plnou hrubou čiarou, inú zasa odlíšiť tenkou bodkovanou čiarou, prípadne aj farbou. Pre tento účel je v NX funkcia „Render Sets“.