Ochrana súborov heslom

Autor: 11. mája 2018 CAD

Verzia NX12 priniesla ako jednu z noviniek zabudovanú možnosť nastavenia ochrany súborov heslom. V tomto videu si ukážeme, čo je potrebné spraviť, aby sa sprístupnila táto možnosť.