Skip to main content

Nový spôsob zobrazenia komponentov vo výkrese zostavy v NX11

Autor: 23. júna 201710 augusta, 2018CAD

Ak potrebujete vo výkrese zobraziť rôzne komponenty iným fontom alebo farbou čiar, je možné použiť Render Sets (NX tip: Rôzne tipy čiar pre rozličné komponenty). Ak vám stačí rozdeliť komponenty na dve skupiny, v NX11 je nová možnosť, ktorá umožňuje takéto zobrazenie nadefinovať jednoduchšie ako pomocou Render Sets.