Skip to main content

Nové väzby v NX a ich využitie v Animation Designer

Autor: 23. septembra 2019CAD

Nová verzia NX1847 obsahuje nové typy väzieb „Joint“ a v NX1872 pribudli aj „Couplers“. Oba tieto typy zjednodušujú tvorbu kinematických zostáv, a je možné ich prevziať aj do modulu Animation Designer.
V tomto videu si ukážeme použitie väzby „Slider“ a následné rozpohybovanie zostavy v Animation Designer.