Nové väzby v NX a ich využitie v Animation Designer

Autor: 23. septembra 2019 CAD

Nová verzia NX1847 obsahuje nové typy väzieb “Joint” a v NX1872 pribudli aj “Couplers”. Oba tieto typy zjednodušujú tvorbu kinematických zostáv, a je možné ich prevziať aj do modulu Animation Designer.
V tomto videu si ukážeme použitie väzby “Slider” a následné rozpohybovanie zostavy v Animation Designer.