Skip to main content

Export rastrového obrázku

Autor: 5. decembra 2018CAD

Občas sa stane, že je potrebné exportovať z NX rastrový obrázok. V NX je možné urobiť takýto export viacerými spôsobmi. V tomto videu si ukážeme dva najpoužívanejšie.