Skip to main content

Digitalizácia dokáže zvýšiť produktivitu výroby skokovo

Autor: 10. apríla 20183 augusta, 2018Tlačové správy

Diskusia odborníkov na tému Digitalizácia výroby – vyrábať viac, lacnejšie a lepšie otvára 18. apríla v Prešova a 19. apríla v Považskej Bystrici ďalší ročník stretnutí diskusnej platformy odborníkov Industry4UM. Industry4UM bude aj v tomto roku hĺbkovo diskutovať o témach spojených s konceptom Industry 4.0 a jeho aplikáciách v slovenských podnikoch. Aprílové fórum otvorí otázky spojené s digitalizáciou výrobných procesov ako jedného zo zásadných princípov Industry 4.0. Účasťou expertov v téme Industry 4.0 fórum vytvorí opäť výnimočné znalostné a názorové východiská pre diskusiu o problematike inteligentnej výroby.

V uplynulých rokoch prešla výroba na Slovensku intenzívnymi procesmi zvyšovania produktivity a kvality. Doterajšie optimalizačné prístupy však už svoj potenciál a možnosti ako výrobu ďalej zlepšovať vyčerpali. Významnú úlohu v nasledujúcej optimalizačnej fáze zohráva jej masívna digitalizácia. Tá ovplyvňuje výrobu zásadným spôsobom a stáva sa rozhodujúcou pri budovaní konkurencieschopnosti a raste podnikov. Digitalizácia sa stáva ďalším zo súboru technologických opatrení, ktoré dokážu produktivitu výroby zvyšovať skokovo a rovnako významne znižovať náklady.

Schopnosť výrobného podniku využívať možnosti digitalizácie je v súčasnosti nevyhnutná pre jej úspech. „Ak firmy chcú zrealizovať víziu Industry 4.0 a udržať si konkurencieschopnosť, musia svoje podnikové procesy viac digitalizovať a vytvárať podmienky pre budovanie digitálneho ekosystému. Dnes sa Slovensko nachádza v rebríčkoch digitálnej konkurencieschopnosti na chvoste krajín Európske únie. To musíme zmeniť. Preto sa snažíme so skupinou odborníkov diskutovať o reálnych a zrealizovateľných stratégiách a predstavovať úspešné technológie a know-how zo Slovenska i zahraničia,“ skonštatoval Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

Podľa minuloročného prieskumu platformy Industry4UM o úrovni aplikácie princípov Industry 4.0 v slovenských podnikoch viac ako polovica firiem (53%) s implementáciou nových technologických a strategických princípov inteligentného priemyslu ešte nezačala, naopak, zatiaľ sa to darí len 19% firiem. Podľa prieskumu si až 64% firiem myslí, že práve digitalizáciou môžu zmeniť svoj biznis model. Napriek odhodlaniu digitalizovať má však len 15% firiem vytvorený tím ľudí, ktorí sa venujú jej aplikácii. Prínosy digitalizácie oceňujú aj v spoločnosti Matador Automation, vedúci oddelenia vývoja a digitálneho podniku Maroš Mudrák hovorí: „Práve vďaka digitálnym dátam a digitalizácii, dokážeme flexibilne a efektívne reagovať na podnety, ktoré vychádzajú od našich zákazníkov, z vlastnej výroby a z vlastného riadenia spoločnosti. Digitalizácia všetkého je fenomén, ktorému by mala podľahnúť každá spoločnosť, ktorá chce produkovať aj o 5 rokov.“

Digitalizácia procesov umožňuje zhromažďovať a analyzovať údaje medzi jednotlivými strojmi a rýchlejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie nastavovať procesy na efektívnejšiu výrobu. Predstavuje tak obrovské príležitosti pre  jednotlivé výroby. V praxi to potvrdil aj Milan Čuj, špecialista výroby závodu Embraco Slovakia, kde už postupne aplikujú digitálne systémy: „Digitalizácia nám poskytuje presnejšie a spoľahlivejšie dáta o priebehu výrobného procesu v porovnaní s pozorovaním procesu človekom a manuálnym záznamom. V budúcnosti predpokladám prepojením dnešných samostatne fungujúcich systémov ako sú ERP, MES, HR systémy, … cez IoT sa dosiahne efektívnejšie využitie zdrojov ako doteraz.“

Aj v považskobystrickom závode Danfoss Power Solutions majú s digitalizáciou výrobných procesov svoje skúsenosti, o ktoré sa podelia v diskusiách s účastníkmi aktuálneho fóra a aj praktickými ukážkami počas následnej exkurzie vo svojich prevádzkach. „Momentálne  využívame nástroje digitalizácie pre návrhy a simulácie nového usporiadania materiálových a logistických tokov. Je to rýchle, efektívne, úžasné a vzrušujúce,“ informuje člen predstavenstva Danfossu Norbert Jakubík.

Počas minulého roku zrealizovala platforma Industry4UM štyri tematické stretnutia o technologických trendoch Industry 4.0 a ich vplyve na slovenský priemysel. Fóra opakovane potvrdili skutočnosť, že implementácia princípov Industry 4.0 nie je pre podnik jednorazová záležitosť, ale dlhodobý proces. Firma si nemôže otvoriť manuál a začať aplikovať, ale musí si nájsť svoju vlastnú cestu k zvyšovaniu svojej výnimočnosti a konkurencieschopnosti. A práve hľadanie ciest je zmyslom jednotlivých stretnutí. Firmy potrebujú kvalitné informácie, inšpiráciu a využiteľný obsah a na tom sú postavené jednotlivé fóra. Tie sa v tohtoročnej edícii rozširujú aj o možnosť návštevy výrobných prevádzok. Po prešovskom fóre účastníci navštívia výrobu spoločnosti SPINEA v Prešove a v Považskej Bystrici zavítajú do výroby spoločnosti Danfoss Power Solutions.

Partner Industry4UM

Industry4UM je nový formát otvoreného diskusného fóra s komunitou angažovaných profesionálov. Hlavným motívom diskusných stretnutí je hĺbková analýza oblastí a tém, spojených s Industry 4.0. Obsah diskusie je tvorený názormi a skúsenosťami expertov z rôznych oblastí a odborníkov z praxe. Na stretnutiach sú prezentované prípadové štúdie z lokálnych podnikov a zvolený praktický prístup k problematike aplikácie Industry 4.0. Fórum vytvára dostatočný priestor na to, aby všetci účastníci mali možnosť diskutovať o otázkach zo svojho portfólia, vymieňať si vzájomne poznatky, prípadne hľadať priestor pre vzájomnú spoluprácu. Organizuje sa opakovane, niekoľkokrát v roku, vždy na iné vybrané témy, ktoré sú v danom čase pre priemysel a podniky dôležité.