Skip to main content

Zobrazenie robotického programu počas simulácie

Autor: 16. januára 201819 októbra, 2018Robotika

Nový Tecnomatix 14.0.1 obsahuje „Robot Program Viewer“, ktorý zobrazuje výsledný robotický program v reálnom čase počas vytvárania simulácie. Počas spustenej simulácie „Robot program Viewer“ zobrazuje aktuálnu pozíciu v robotickom programe.