Skip to main content

Vytvorenie screenshot-u z Frame

Autor: 24. januára 2019Výroba a logistika

V tipe si predstavíme metódu copyBitmapToFile (Frame). Metóda umožňuje vytvoriť bitmap (v našom prípade screenshot fram-u) a uložiť ho ako obrázok vo formáte .png.

Syntax metódy:

<Path>.copyBitmapToFile(FileName:string[,X:integer, Y:integer, Width:integer, Height:integer]) → boolean

Príklad:

.Models.Model.copyBitmapToFile(„Obrazok_export“,0,0,500,300)

V príklade si vytvoríme screesnhot fram-u s názvom Model, a ten sa nám uloží ako obrázok s názvom „Obrazok_export“ do zložky v počítači, kde je uložený model. Prvé dve číslice 0,0 hovoria o súradniciach X,Y fram-u, odkiaľ má byť vytvorený screenshot. Súradnice 500,300 popisujú veľkosť obrázku (rozlíšenie) v pixeloch.

Obrázok 1: Frame Model

 


Obrázok 2: Metóda CopyBitMapFile

 

Stiahnite si simulačný model