Skip to main content

Vytvorenie kabeláže

Autor: 8. júna 201619 októbra, 2018Robotika

V niektorých prípadoch po importe robota do prostredia Process Simulate alebo Robot Expert sa na robote nezobrazuje kabeláž. Niekedy túto kabeláž robot neobsahuje vôbec. Robot bez kabeláže môže predstavovať problém, pretože v skutočnosti kabeláž môže vytvárať kolízne stavy s okolitým prostredím, preto by ju simulácia mala rozhodne obsahovať. V týchto prípadoch vám pomôže nový nástroj na vytváranie káblov, ktorý vie káble po ich vytvorení aj hodnoverne skinematizovať. Nástroj je možné používať od verzie Tecnomatix 13 a Robot Expert 13.