Skip to main content

Vylepšená animácia Robotov a manipulátorov

Autor: 11. apríla 201819 októbra, 2018Výroba a logistika

Od verzie Plant Simulation v14 majú objekty Pick-and-Place (roboti, manipulátori) vylepšenú animáciu svojich pohybov. Teraz sa objekt dokáže otáčať v 3-5 osiach a má automaticky vypočítaný najkratší pohyb k cieľu, ktorý plánuje uchopiť. A taktiež umožňuje nastaviť spôsob uchopovania cieľového objektu, ako napr. na jeho vrchnej časti, spodnej časti, zboku, v centre objektu a pod.

Samozrejmosťou je nastaviť si aj vlastné pohyby a animácie tak, aby sme sa dokázali vyhnúť interferencii s iným Pick-and-Place alebo si nastaviť správne pokladanie MU (uhol natočenia hlavice alebo uchopeného objektu) na dopravník a pod.

Pick-and-Place dokáže teraz odoberať a naberať MUs (moveable units) z dopravníkových pásov a z ich senzorov alebo naberať MUs z paliet, ktoré sú umiestnené na senzore dopravníka. Toto je možné nastaviť v záložke „Exit“ >> „Target selection“ a ďalej  nastaviť v „Target object“ konkrétny dopravník a v „Target Sensor ID“ jeho ID.

Medzi ďalšiu novinku patrí to, že Pick-and-Place dokáže automaticky stohovať MUs na objekte Store (sklad) bez použitia programovacieho kódu, a sám vypočíta najbližšiu polohu na uskladnenie MU.