Skip to main content

Tvorba grafov v Plant Simulation

Autor: 7. novembra 2018Výroba a logistika

Plant Simulation zbiera automaticky množstvo štatistických dát z objektov, do ktorých vstupuje entita. Nazbierané štatistické dáta slúžia, ako zdrojové údaje, na vytvorenie grafov. Tento typ grafov sa vytvára presunutím pomocou Drag&Drop objektu (Station) do objektu Chart (Graf_objekt). Graf je vykreslený na základe predvolených štatistík v objekte Station.


Tvorba grafov z objektov s automatickým zberom dát

Plant Simulation má možnosť vytvoriť grafy aj z ľubovoľnej tabuľky. Tabuľka je chápaná ako objekt DataFile (v nižších verziách ako 14.2 – TableFile). V objekte DataFile je potrebné zapnúť v záložke List -> Column Index a Row Index. Column a Row index slúžia na vytvorenie nositeľov hodnôt (Stroj1 a Hodnota1 = 7).

Následne je potrebné nastaviť parametre a zdrojové údaje v objekte Chart. Do riadku Table sa pomocou Drag&Drop presunie objekt DataFile, z ktorého sa vytvorí graf. Riadok Data je potrebné nastaviť na možnosť In Row. Týmto sa dosiahne, že na osi X budú stroje zapísané v Column Index.


Základné nastavenie zdrojových údajov

Pre vytvorenie stabilnej osi v grafe je potrebné v záložke Label aktivovať Annotations. V tabuľke je potrebné nastaviť orientáciu, hodnotu, farbu a typ osi a text zobrazujúci sa na osi.


Pridanie osi do grafu

Týmto nastavením sa vytvorí graf na základe tabuľky obsahujúci ľubovoľné dáta v objekte DataFile.


Výsledný graf