Skip to main content

Ako vytvoriť si skvelú budúcnosť

Autor:

„Digitálna transformácia je najzásadnejšia zmena v riadení a fungovaní podnikov za posledných sto rokov. To vyvoláva mnohé neistoty, pochybnosti a dokonca aj odmietanie. V máloktorom podniku na Slovensku to však prijali ako obrovskú príležitosť, ako utiecť konkurencii a vytvoriť si skvelú budúcnosť.“

Svetové riešenia

Autor:

„Verím, že slovenské spoločnosti dokážu prinášať na trh svetové riešenia.“

Potenciál kreativity

Autor:

„Myslím si, že v priemyselných podnikoch na Slovensku je doposiaľ neobjavený neuveriteľne obrovský potenciál kreativity a inovačných schopností zamestnancov. A toto je potrebné podporovať a rozvíjať v oveľa väčšej miere než doteraz.“

Slovenské firmy

Autor:

„Slovenské firmy dodávajú špecifické zariadenia, vždy jedinečné, podľa potreby zákazníka. Je pre ne extrémne dôležité neplytvať profitom na chyby alebo prieťahy v ktorejkoľvek realizačnej fáze takejto zákazky.“

Komplexná digitalizácia

Autor:

„Komplexná digitalizácia konštrukčného návrhu výrobku je v súčasnosti nevyhnutná, a treba ju podchytiť aj v každom zákazkovo riadenom podniku, bez ohľadu na rozsah projektov.“

Aktuálnym trendom

Autor:

„Aktuálnym trendom vývoja SW riešení je úzka integrácia vývojových a konštrukčných nástrojov všetkých profesií, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov.“

Nastavenie procesov

Autor:

“Nastavenie procesov a ich digitalizácia je zaručený krok k stabilizácii a je kľúčová v každom podniku. Zákazková výroba toho nie je výnimkou.”

Čas, ktorý strávi

Autor:

“Čas, ktorý strávi integrátor odlaďovaním novej linky u zákazníka je stratou pre obe strany. Je potrebné ho čo najviac eliminovať a linku ladiť už počas jej vývoja. Vďaka mechatronickým simuláciám to dnes už nie je problém.”

Súčasná doba

Autor:

„Súčasná doba si vyžaduje zavádzanie inovatívnych technológií. Tie sú motorom, ktorý dovoľuje firmám ostať na špici.“

Výroba musí byť

Autor:

„Výroba musí byť presná a spoľahlivá. Vyrábané kusy sú jedinečné, bez sériovosti, bez priestoru na omyl.“