Skip to main content

Aktuálnym trendom

„Aktuálnym trendom vývoja SW riešení je úzka integrácia vývojových a konštrukčných nástrojov všetkých profesií, ktoré sa podieľajú na vývoji výrobkov.“