Skip to main content

Čas, ktorý strávi

“Čas, ktorý strávi integrátor odlaďovaním novej linky u zákazníka je stratou pre obe strany. Je potrebné ho čo najviac eliminovať a linku ladiť už počas jej vývoja. Vďaka mechatronickým simuláciám to dnes už nie je problém.”