Skip to main content

Komplexná digitalizácia

„Komplexná digitalizácia konštrukčného návrhu výrobku je v súčasnosti nevyhnutná, a treba ju podchytiť aj v každom zákazkovo riadenom podniku, bez ohľadu na rozsah projektov.“