Skip to main content

Výroba musí byť

„Výroba musí byť presná a spoľahlivá. Vyrábané kusy sú jedinečné, bez sériovosti, bez priestoru na omyl.“