Skip to main content

Solid Edge 2020 – PMI označovanie modelu

Solid Edge 2020 rozširuje možnosti použitia PMI poznámok, kde pri označení ľubovoľnej časti poznámkou, značkou drsnosti, geometrickou toleranciou… môžete prepojiť ďalšie plochy, ktoré sa k označeniu budú vzťahovať.