Skip to main content

SimTalk Breakpoint Management

Autor: 3. decembra 20194 decembra, 2019Výroba a logistika

V tipe si predstavíme funkciu Breakpoint Management v debugovaní metód. Táto funkcia sa nachádza v Plant Simulation od verzie 15 a predstavuje možnosť nastaviť jednoduché podmienky, kedy má vyvolať debugovacie okno metódy. Bez nastavení podmienok  sa označený riadok breakpointom  automaticky spustí, ak splní podmienky premenných a príkazov v metóde. Často sa nám stávalo pri testovaní a verifikovaní simulačného modelu, že sme museli dopisovať ďalšie riadky kódu, len aby sme spustili konkrétne debugovanie, čo zbytočne vytváralo zložitosť metódy.

Vytvorenie podmienok debugovania:
Vytvorenie podmienok debugovania si ukážeme na jednoduchom príklade. Stlačením pravého tlačidla myši je možné vybrať Breakpoint Settings.

V okne Breakpoints Settings je možné nastaviť dva druhy podmienok pre vyvolanie debugovania:

  1. Start time – spustí debugovanie len v tom prípade, ak je simulačný čas rovný alebo väčší ako nastavená premenná.
  2. Condition – je špecifická podmienka, v našom prípade to je, keď sa premenná s názvom Variable rovná hodnote 3. Ak by bola hodnota napríklad 4, tak sa debugovanie nespustí.

Jednoduchý príklad si môžete pozrieť na videu:

Simulačný model príkladu si môžete stiahnuť tu.