Skip to main content

Rozšírená funkcia príkazov Waituntil a Stopuntil v SimTalk 2.0

Autor: 11. júla 201819 októbra, 2018Výroba a logistika

Vo verzii Plant Simulation 14 bol rozšírený príkaz waituntil/stopuntil o časový úsek. Dobrovoľný parameter wait určuje maximálny čas, koľko bude program čakať na splnenie podmienky.

Model obsahuje dopravník so senzorom, na ktorom je simulované nakladanie materiálu na entitu. Na simulovanie nakladania je použitý objekt checkbox s názvom Podmienka. Prepnutím checkboxu na zelenú „kvačku“ (true) prebehne naloženie materiálu na entitu.

Entita je zastavená na senzore a čaká pokiaľ sa uskutoční nakladanie. Na uskutočnenie nakladania je stanovený maximálny čas 5 sekúnd. Entita sa posunie v prípade, že sa  podmienka splní, alebo uplynie 5 sekúnd.

Následne sa vyhodnocuje, či nakladanie prebehlo. Ak sa nakladanie uskutočni do 5 sekúnd, entita zmení farbu na zelenú. V prípade nevykonania nakladania sa entita označí červenou farbou.

Model nakladania s použitím príkazu waituntil s časovým úsekom.