Skip to main content

RobotExpert, expert na robotickú simuláciu

Autor: 1. decembra 20147 augusta, 2018Tecnomatix – Novinky

S rýchlym vývojom robotiky narastajú nároky na softvérové systémy, od ktorých sa očakáva skracovanie návrhu robotického pracoviska, jeho naprogramovania, overenia a uvedenia do prevádzky.

Siemens PLM Software prináša softvérový nástroj RobotExpert, ktorý poskytuje riešenia v oblasti simulácií robotických pracovísk a offline programovania robotov.

Softvér RobotExpert umožňuje navrhovať, simulovať a optimalizovať pracovné operácie robotizovaných pracovísk. Vďaka funkčnosti offline programovania (naprogramovanie a overenie práce robota v počítači) sa výrazne skracuje rýchlosť prípravy, flexibilita a bezproblémová prevádzka týchto automatizovaných systémov. RobotExpert využíva intuitívne 3D prostredie, ktoré kombinuje jednoduchosť optimalizácie pohybov robotov a skrátenia doby pracovného cyklu.

Modelovanie a úprava robotických buniek – RobotExpert využíva jednoduchý princíp modelovania pomocou využívania 3D knižníc robotov a automatizácie. Samozrejmosťou je taktiež podporované vytváranie dodatočnej kinematiky akémukoľvek objektu z knižnice.

Presná simulácia pohybov robotov a mechanizmov – RobotExpert výrazne šetrí čas testovania, pretože dokáže generovať reálne dráhy robotov, na základe ktorých dokáže vypočítať doby pracovných cyklov. Taktiež pomáha zistiť kolízie počas simulácie, pričom analyzuje priblíženie alebo kontakt jednotlivých plôch. Mechanizmus detekcie kolízií je kľúčovým nástrojom práve pre prevenciu škôd a zvýšenia bezpečnosti pracovníkov.

Oflline programovanie – RobotExpert pomocou presnej simulácie robotických procesov vygeneruje offline program, ktorý je pripravený pre riadenie reálneho robota. Pre zabezpečenie čo najvyššej miery presnosti RobotExper využíva riadiace moduly pre konkrétne typy robotov. Pomocou nich reálny robot dokáže simulačný program bezproblémovo načítať.

Ďalšie kľúčové vlastnosti:

  • možnosť 3D modelovania kinematiky
  • veľké množstvo podporovaných robotov
  • detekcia kolízie počas priebehu simulácie
  • monitorovanie trvania a priebehu simulácie pomocou Gantových diagramov
  • intuitívne prostredie softvéru
  • možnosť nahratia programov z reálnej prevádzky

V prípade, že by ste si chceli RobotExpert vyskúšať a objaviť jeho ďalšie výhody, Siemens teraz poskytuje zadarmo na stiahnutie jeho skúšobnú 30-dňovú verziu.