Skip to main content

Riadenie pracovníkov pomocou príkazu GoTo

Plant Simulation umožňuje užívateľom simulovať pracovníkov vykonávajúcich rôzne úlohy vo výrobe a logistike, ako napríklad presun materiálu, vykonávanie výrobných operácií, oprava strojov a podobne. Pri simulovaní pracovníkov je potrebné využiť viacero objektov (WorkerPool, Broker, Worker, WorkerPlace) a nastavení (Services), aby sa pracovníci v simulácii správali rovnako ako v realite.

Príkazom GoTo je možné riadiť Workera bez použitia objektu Broker a nastavení Services. Príkaz GoTo zadá Workerovi cieľ (objekt Workplace), na ktorý sa má presunúť.

Na obrázku je znázornený simulačný model. Na dopravníku prichádzajú výrobky, ktoré pracovník prenáša na pracovisko. V modeli sú použité tri metódy riadiace pracovníka pomocou príkazu GoTo:

Inicializačná metóda
Entrance metóda v objekte Workplace (WP1)
Entrance metóda v objekte Workplace (WP2)

Vo videu môžete vidieť simulačný model v pohybe