Príprava žiakov technického lýcea pre Industry 4.0

Autor: 12. júna 2019 Novinky