Skip to main content

Marek Zvončan: Firma, ktorá chce uspieť, musí svoju budúcnosť stavať na inováciách

Autor: 30. júna 2022R&D lídri