Skip to main content

Inovovaný postup ukladania komponentov

Autor: 19. septembra 201719 októbra, 2018Robotika

V novej verzii Tecnomatix 14.0 je možné rýchlejšie ukladať existujúci komponent ako nový prototyp, ktorý bude mať novú inštanciu. Pomocou novej funkcie „Save Component As“ tak Process Simulate dokáže ukladať viacero verzií modelov jedného prototypového dielu.

Výhody ukladania modelu cez „Save Component As“:

  • Process Simulate automaticky ukladá komponent ako nový prototyp (samostatná cesta vo windows zložke a vlastný 3D model)
  • V štúdii sa vytvorí nová inštancia automaticky otvorená pre modelovanie
  • Inštancia je pripojená k novému prototypu
  • Funkcia je dostupná pre ľubovoľný komponent, ktorý sa dá otvoriť pre modelovanie