Skip to main content

Display panel objektov materiálového toku

Autor: 21. mája 2020Výroba a logistika

V tipe vám predstavíme editovanie display panelu objektov materiálového toku. V tomto prípade sa nejedná o použitie objektu display z User Interface, ale o display panel, ktorý má každý objekt materiálového toku, a je ho možné ľubovoľne nastaviť. Kdekoľvek v okolí objektu je možné zobraziť jeho vlastné premenné vrátane vloženia vlastného textu.

Ak chceme editovať display panel objektu materiálového toku, tak stlačíme pravým tlačidlom myši na vybraný objekt, a zvolíme „Edit Display Panel…“

V prvom kroku je nutné aktivovať Display panel – úplne vľavo hore sa nachádza checkbox Active.

Následne môžeme vkladať vybrané premenné objektu, môžeme nastaviť ich zobrazenie na osi x a y, môžeme nastaviť farbu orámovania panelu, alebo zmeniť jeho pozadie a mnoho iného.

Zobrazenie premenných je možné  ako:

  • Text (hodnota premennej)
  • Bar (namiesto hodnoty zobrazí farebný stĺpec/indikátor)
  • LED (zobrazí len LED ikonu, tj ak je vybraná premenná true, tak ikona svieti zvolenou farbou)
  • Static Text (je možné vložiť vlastný text popisujúci zvolené premenné)

Vo videu si môžete pozrieť ako vytvoriť a editovať spomínaný Display panel

Tu si môžete stiahnuť simulačný model tipu