Skip to main content

Dialógové okno pre parametrický model v Plant Simulation

Autor: 8. septembra 201619 októbra, 2018Výroba a logistika

Niekedy si simulačný model vyžaduje vytvoriť dialógové okno, ktoré je vhodné pre parametrický model. Parametrický model je možné parametrizovať a voliť si rôzne varianty alebo simulačné scenáre simulačného modelu pred spustením samotnej simulácie.

V tomto tipe si ukážeme, ako vytvoriť dialógové okno s jednoduchým user interface, kde si budete môcť nastaviť počet pracovníkov, počet aktívnych strojov/pracovísk a nastavenie veľkosti výrobného plánu. Výhoda dialógových okien je tá, že je možné model nastaviť ihneď bez toho, aby ste zasahovali do vnútorných nastavení simulačného modelu alebo do programovacieho kódu (simtalk). Dialogové okno nám umožňuje rýchlo testovať variácie a scenáre, a následne ich porovnať a vyhodnotiť.

Metóda na stiahnutie