Skip to main content

Automatické ukladanie modelu

Autor: 25. septembra 2020Výroba a logistika

V tipe si predstavíme jednoduchú funkciu ako nastaviť automatické ukladanie simulačného modelu. Určite to poznáte: padne vám program Plant Simulation, vypíše chybovú hlášku, a potom sa snaží váš model uložiť a vytvoriť zálohu. Avšak často sa stane, že táto záloha už nejde otvoriť, lebo model nebol uložený správne, súbor je poškodený, a vy ste prišli o minúty alebo hodiny práce. Prípadne ste spravili úpravy modelu, ktoré vám nevyhovujú, následne ste si ich uložili, ale už neviete, kde ste ich vykonali. Alebo len potrebujete model ukladať často – k tomuto všetkému môžeme využiť automatické ukladanie.

   

Automatické ukladanie je možné nastaviť v ikone programu Plant Simulation. Na ikonu klikneme pravým tlačidlom myši, a zvolíme si „Vlastnosti“. V bunke „Cieľ“ dopíšte za cestou k otvoreniu Plant Simulation „ /a X“, za X dosadíte v akom intervale v minútach sa má váš model ukladať. V tipe sme si nastavili každých 15 minút. Výhodou tohto riešenia je, že po automatickom uložení sa vytvorí samostatný súbor modelu ako záloha v mieste na disku, kde je pôvodný súbor modelu uložený. Táto záloha bude mať názov modelu doplnený o „-AutoSave“.