Skip to main content

Automatická úprava náklonu nástroja

Autor: 27. júna 201719 októbra, 2018Robotika

V najnovšej verzii Tecnomatix 13.1.1 Siemens zapracoval novú funkcionalitu, ktorá umožňuje automatickú úpravu uhla priblíženia robotického nástroja ku produktu.
V prípade, že potrebujete upraviť jednotlivé náklony nástrojov tak, aby robot dokázal vykonávať operácie, môžete použiť funkciu „Automatic Aprroach Angle“. Po výbere viacerých lokácií je cez tento nástroj pomocou koláčového diagramu viditeľná zóna, do ktorej keď sa nástroj dostane, tak bude schopný vykonať danú operáciu a navyše, bez kolízie.

Upravovať natočenie nástroja môžete manuálne potiahnutím tiahla na koláčovom diagrame, ktoré znázorňuje pozíciu nástroja v priestore. Pre ešte rýchlejšiu a presnejšiu manipuláciu môžete taktiež použiť automatické nastavenie uhla natočenia nástroja zvolením jedného z nasledovných nástrojov:

  • Optimal zone:  natočí nástroj do stredu najväčšej dosažiteľnej zóny
  • Minimal change:  natočí nástroj len ak je to potrebné, a to o najmenší uhol, v ktorom bude nástroj bez kolízie, a bude stále zabezpečená dosažiteľnos