Skip to main content
Všetky články od

Juraj Zahradník

Projektová štruktúra v Teamcentri

Autor: Teamcenter – Novinky
Správou dát v Teamcentri sa v súvislosti s nejakým projektom môže generovať veľké množstvo objektov – CAD modely a výkresy, správy z merania, dokumenty, protokoly a pod.  V prípade, že sa využívajú projekty, a im sa priraďujú objekty, tak tieto objekty súvisiace s projektom je možné sledovať v projektovej štruktúre – Project smart folders. Viac