Skip to main content

Zmena dialógov operácií na stromové zobrazenie

Autor: 11. septembra 2019CAM

Od verzie NX11.0.1 máme možnosť prepnúť dialógy operácií na kompaktné zobrazenie pomocou „stromu“, ktoré uľahčuje zobrazenie na notebookoch a tabletoch. Vo video tipe si ukážeme ako hromadne prekonvertovať dialógy operácií v šablónach.