Skip to main content

28. februára 2019, Bojnická 3, Bratislava

Ďakujeme za účasť na inovačnom workshope Vladimíra Švača

ktorý bol určený pre manažérov najmä z technicky orientovaných priemyselných odvetví, avšak tieto manažérske princípy si môžu osvojiť aj manažéri z iných sektorov.

Hovorili sme o tom:

  • ako nadobudnúť inovačné zručnosti, ktoré môže každý manažér osobne využiť, aby sa stal ešte úspešnejším inovátorom,
  • ako tieto inovačné zručnosti aplikovať v praxi pri navrhovaní a vývoji nových výrobkov alebo služieb,
  • prečo je dôležitá rôznorodosť použitia metód a techník inovovania a ich kombinácie pri hľadaní nových unikátnych riešení pre zákazníkov.
V rámci workshopu bol pre účastníkov pripravený Minitréning inovačných zručností (MIZ).

Účastníci workshopu získali:

  • inovačné zručnosti, ktoré vám pomôžu stať sa ešte úspešnejším inovátorom,
  • návod, ako využívať tieto zručnosti pri vašej práci,
  • základný postup implementácie inovačných zručností do vašej firmy. Tento postup si sami nadizajnujete počas seminára s ohľadom na vaše špecifické podmienky a situáciu vo firme,
  • nové pohľady a inšpirácie od účastníkov seminára v zmysle „Ako to robia iní a prečo?“,
  • zaujímavé skúsenosti, príbehy a príklady našich hostí a odpovede na otázku: „Prečo je tak dôležité rozvíjať inovačné zručnosti manažérov?“,
  • jedinečný certifikát o absolvovaní Minitréningu inovačných zručností (Certifikát MIZ).

Vďaka inovačnému workshopu Vlada Švača som mal možnosť si opäť uvedomiť silu otázok. Kladenie si veľkého množstva otázok, ktorými nakoniec inovátor môže dospieť ku definovaniu problému samotného, je podľa mňa jedna z hlavných inovačných zručností. Definovanie problému je často krát dôležitejšie než jeho samotné vyriešenie. Na Vladovom workshope bola vynikajúca možnosť si túto zručnosť (popri iných) vyskúšať na vhodne zvolenej prípadovej štúdii. Vlado ďakujem veľmi pekne za workshop a inšpiráciu.

Marek Masaryk, KPMG Slovensko

Som vďačný za možnosť zúčastniť sa na inovačnom workshope Vladimíra Švača. Stretnutie bolo pre mňa zaujímavé a prínosné. Musím sa priznať, že pôvodne som nemal veľké očakávania a nevedel som si predstaviť o čom takýto workshop môže byť. Mám priateľov, ktorí pracujú v rôznych úrovniach strojárskych firiem. Od nich som neraz počul, že sa na podobných stretnutiach zúčastňujú a oceňujú ich. Celkom som sa pôvodne nestotožňoval s názorom, že pri stretnutiach ľudí z rôznej brandže si každý niečo z toho zoberie. Avšak mýlil som sa. Rôzne riešenia problémov, iný pohľad na vec a sebareflexia v tomto ponímaní sú veľmi užitočné veci. Z workshopu si odnášam niekoľko kontaktov, postrehov, názorov a širší pohľad na inovácie aj vo výučbe na vysokej škole. Nakoľko pôsobím ako docent na Technickej univerzite v Košiciach, je pre mňa inšpiratívne vidieť iné formy aktívnej prezentácie. Najviac ma z hostí nadchol úprimný a otvorený prístup mladého podnikateľa Dušana Plichtu, ktorý ma inšpiroval a potvrdil môj názor, že v otvorenosti a aktívnom prístupe je inovatívna sila.

doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Na inovačnom workshope bolo fascinujúce počúvať odborníkov z rôznych oblastí, ako hovoria o svojich praktických inovačných metódach, postupoch a ich zavádzaní do jestvujúcich procesov. Účastníci sa ocitli v miestnosti plnej zaujímavých, rôzne profesne profilovaných "kolegov", čo bolo pre všetkých stimulujúce, ako každá príležitosť učiť sa od lepších. Hravá forma cvičení na podporu inovatívneho myslenia dodala celému podujatiu ľahkosť a radosť z účasti. Ďakujem za túto skvelú príležitosť.

Lucia Gibľáková, ILUMINATA, Bratislava

S odstupom času som sa opätovne zúčastnil Inovačného workshopu, ktorý viedol Vlado Švač. Tentokrát aj s možnosťou prezentovať moje skúsenosti. Zakaždým som odchádzal z týchto workshopov obohatený o nové skúsenosti, prevažne už z praxe, čo má pre mňa najväčšiu pridanú hodnotu. Zároveň si vždy odnášam nové otázky, témy, inšpirácie. Ostatný workshop priniesol iný pohľad na tému inovácií a inovačných prístupov v dvoch rôznych svetoch - vo svete startupov versus korporácií. Opätovne sa mi aj cez tento pohľad potvrdilo, že tieto svety si nekonkurujú, naopak sa dopĺňajú a docieliť ich synergiu pri IT riešeniach je pre mňa osobne najväčšia výzva. Teším sa na pokračovanie.

Radovan Lukáč, Východoslovenská energetika Holding

Pestrosť účastníkov, know-how hostí, inšpiratívne úlohy a ich riešenia zaručili opäť výživnú hodnotu inovačného wokshopu Vlada Švača. Pre mňa bolo veľmi užitočné si potvrdiť spôsob, ako sa môžeme spoločne zlepšovať a tiež zažiť neskutočnú dávku nápadov a inovácií v podaní Dušana Plichtu pri riešení inovačných úloh. Ďakujem Vladovi za pozvanie a organizáciu workshopu.

Jozef Kubičko, ŽOS Vrútky

Workshopom vás sprevádzali:

Vladimír Švač

Lektor a moderátor
Špecialista pre inovačný manažment v spoločnosti SOVA Digital. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava hlavne na rozvoj inovačných zručností manažérov v priemyselných podnikoch, hodnotenie inovačnej úrovne podnikov, realizuje inovačné semináre s využitím metód a techník generovania inovačných nápadov a vedie ideačné workshopy pre hľadanie nových inovačných biznis príležitostí. Jeho osobným zanietením a cieľom je spájať R&D a inovačných lídrov Slovenska z priemyslu a rozvíjať ďalšie generácie mladých ľudí pre inovatívnu budúcnosť Slovenska.

Radovan Lukáč

Hosť
Head Of Infrastructure at Východoslovenská energetika Holding a.s., člen innogy, Košice, líder, vedúci a prirodzený manažér ľudí, veľmi silne orientujúci sa na predaj a zákazníka, úspešný mentor a tréner, má osvedčené výsledky pri rozvoji manažérov, má skúsenosti s prácou s ľuďmi rôznych národností, má rád tvorbu a budovanie organizácie, kde ľudia prosperujú na základe otvorenej mentality a schopnosti prevziať zodpovednosť vždy s kúskom zábavy ako kľúčového elementu.

Dušan Plichta

Hosť
CEO at Powerlogy, Bratislava, bloger, podnikateľ, dobrodruh a zanietenec, ktorý sa rozhodol, že chce zdieľať svoju vášeň pre dobré jedlo a vylepšovanie životosprávy. Aj preto založil inovatívny koncept s názvom Powerlogy. Prináša inovatívne produkty pre aktívnych ľudí, aby mohli naplno realizovať svoj vlastný potenciál.

Peter Gardošík

Hosť
R&D Senior Leader pre vývoj produktu v spoločnosti Embraco Slovakia, Spišská Nová Ves. Jeho úlohou je definovať a implementovať tie správne projekty, ktoré sa týkajú nových modelov alebo akýchkoľvek zmien na produkte s rôznou komplexitou dopadu na produkt, proces alebo dodávateľa. So svojim tímom sa snaží pokračovať v rozbehnutej práci a rád sa podelí o skúsenosti. Myslí si, že výskum a vývoj je potrebné neustále rozvíjať s vysokou dávkou nadšenia a zapálenia.