Skip to main content

Príbeh knižnej prvotiny špecialistu na inovačný manažment Vladimíra Švača: Inovujte o 106 sa začal písať na stretnutí R&D lídrov Slovenska, networkingovej iniciatíve spoločnosti SOVA Digital. Diskusie s kolegami z R&D centier sa stali podnetom pre napísanie nevšedného sprievodcu na ceste za inováciami v podnikoch. Praktickú príručku inovačného manažmentu autor ušil na mieru slovenského priemyselného prostredia. Kniha sa dopísala a kruh sa uzavrel na mieste, kde vznikla myšlienka napísať ju – krstom na stretnutí vedúcich R&D centier v apríli tohto roku. Krstilo sa 106 citátmi svetových velikánov výskumu a vývoja, a o 106 sa diskutovalo aj o obsahu knihy

Kde sa začal písať príbeh tejto knihy? Čo ťa motivovalo k jej napísaniu?

Už dlhšiu dobu som mal v hlave, že raz napíšem knihu na tému inovačného manažmentu, ale hlavný impulz prišiel pri inovačnom rozhovore so šéfom SOVA Digital, Martinom Morháčom, ktorý mi asi pred dvoma rokmi povedal (a to si pamätám, ako by to bolo včera): „A nechceš napísať knihu?“ A to ma naštartovalo pustiť sa do toho. Zároveň som cítil, že na trhu chýba niečo pre podniky pôsobiace na Slovensku, pre našu mentalitu, niečo, čo by bolo možné aj skutočne realizovať v našich podmienkach. Zahraničné knihy sú síce inšpiráciou, a v mnohých prípadoch veľmi dobrou, ale tu bola potreba „namiešať“ niečo pre slovenského čitateľa.

Prečo inovovať o 106? Čo pre teba znamená „inovovať o 106“?

Tento názov vznikol náhodne, počas spolupráce s ilustrátorkou Hedvigou Mihálik Gutierrez a našim grafickým dizajnérom Michalom Samaranským, a myslím, že to perfektne vystihuje túto knihu. Dodáva jej humor, čo mám rád, ale hovorí aj vážne o tom, že v súčasnej dobe je skutočne potrebné inovovať o 106. To znamená neotáľať s tým a nevravieť neustále, že na to nie sme pripravení. Hovorí o veľkej potrebe podnikov inovovať.

Cítil som, že na trhu chýba niečo pre podniky pôsobiace na Slovensku, pre našu mentalitu, niečo čo by bolo možné aj skutočne realizovať v našich podmienkach.

Čo si sa naučil v procese písania svojej prvej knihy?

Písanie knihy ma naučilo, že treba vydržať, aj keď za vami dlho nevidieť prácu na knihe. Na začiatku sú to iba texty vo worde, ale treba ísť trpezlivo ďalej. Potom príde fáza finalizácie, kedy sa začne reálne ukazovať, ako bude kniha vyzerať graficky, ako bude zostavená a upravená. Naučil som sa tiež, že počas celého procesu písania a tvorby knihy sa treba vžiť do role čitateľa a predstaviť si do detailov, ako bude s knihou nakladať, ako ju bude držať v rukách, ako bude obracať strany… Čitateľ je v podstate zákazník, a musím neustále myslieť na to, ako udržať jeho pozornosť, ako veci zjednodušovať, ako vybrať správne slová, typ písma, ale aj formát knihy, papier, obrázky, čiže, aby kniha priniesla zážitok z obsahu aj formy.

Potrebujú dnes podniky inovovať viac ako inokedy?

Som si istý, že áno. Dnešná doba je plná zmien, neistoty na trhoch, nových trendov a technológií, neočakávaných situácií, a to si vyžaduje inovácie. K tomu je však potrebné dodať, že ak podniky nepristúpia k inovovaniu naozaj seriózne s plnou vážnosťou, tak im to nebude správne fungovať, a ich výstupy nebudú uspokojivé. Ak nebudete inovovať, alebo ak budete inovovať iba „plytko či povrchne“, tak v dnešnom svete neobstojíte. Inovovanie sa dotýka celého podniku, nielen výrobkov, je to proces celopodnikovej zmeny, transformácie na jeho úplne novú úroveň.

Komu by podľa teba prospelo čítanie tvojej knihy najviac a prečo?

Počas písania knihy som celý čas myslel na slovenských R&D lídrov z priemyselných podnikov. Najmä na tých, s ktorými som sa stretol pri našich sováckych podujatiach „stretnutiach R&D lídrov“. Knihu odporúčam práve im, aby sa nabudili a inšpirovali ako viesť inovácie v ich prostredí. A verím, že oni to ocenia. Kniha je vhodná aj pre nadšených šéfov, lídrov, manažérov, inžinierov v rôznych priemyselných podnikoch, v ktorých R&D centrum ešte nie je, kľúčové však je, že záujem o inovovanie v nich je. V takých podnikoch je, ako to stále tvrdím, obrovský neobjavený potenciál, a kniha môže pomôcť objaviť ho, o tom som presvedčený. A určite inšpiráciu získajú aj študenti, či už vysokých alebo stredných škôl. Tam vidím tiež veľký priestor pre rozvoj, najmä tvorivosti, aby aj univerzity boli raz „kreatívnymi univerzitami“.

Inovovanie sa dotýka celého podniku, nielen výrobkov, je to proces celopodnikovej zmeny, transformácie na jeho úplne novú úroveň.

Čím sa kniha líši od iných kníh, ktoré sa venujú rovnakej, či podobnej téme?

Tých kníh na tému vedenia inovácií na Slovensku až tak veľa nie je, skôr si kupujeme zahraničné knihy. V čom ja vidím unikátnosť mojej knihy je, že bola tvorená pre slovenské prostredie, pre našich slovenských manažérov, lídrov a inžinierov, našu slovenskú mentalitu. Najlepšie to podľa mňa vystihol šéf R&D centra BOGE Elastmetall, Marek Zvončan, ktorý okrem iného o knihe povedal: „…je to také naše…“. Som presvedčený, že ak sa zahĺbite do čítania, do štúdia knihy, tak si začnete vytvárať osobnú predstavu, ako by mohli veci u vás v podniku fungovať z hľadiska manažovania inovácií. Kniha vyzýva k aktívnej činnosti, čo je možné vidieť aj vo viacerých popisoch ako organizovať inovačné workshopy, ktoré nájdete v knihe.

Naučiť niekoho, ako má myslieť, má vyššiu hodnotu, ako ho učiť, čo si má myslieť, na tom je postavený obsah tvojej knihy. Ako priviesť podnik k tej správnej inovačnej ceste?

Podľa mňa by si mali top manažéri v priemyselných podnikoch uvedomiť, že inovovanie musí byť prioritou. Problém je, že na začiatku je to nákladová položka, rizikový biznis, a väčšina top manažérov reaguje opatrne, čo je ale v podstate správne. Inovovanie nesmie byť povrchné, alebo zahrané ako inovačné divadlo. Inovácie riešia najmä budúcnosť. Je to objavovanie nových vecí s využitím a zužitkovaním toho, čo tu už je. Je to budúcnosť. Ja kladiem dôraz na dve zásadné veci. Jednou je rozvoj ľudí pre inovácie (neobjavený potenciál) a druhou je rozvoj prostredia pre inovácie (nastavenie a udržiavanie vhodných podmienok pre rast). Obe prinášajú nadšenie, energiu, angažovanosť a zmenu mindsetu. Nesmie chýbať silné pôsobenie podnikových lídrov, ktorí ukazujú kam podnik smeruje, prečo tam smeruje, a čo z toho budú mať tí, ktorí sú do procesu zainteresovaní.

 Inovovanie nesmie byť povrchné, alebo zahrané ako inovačné divadlo.

Pasca, do ktorej sa mnohé podniky dostali, je viera, že inovácia, to je jeden konkrétny  spôsob… nie je to tak, ale ako sa nestratiť v množstve prístupov a metodík?

V takom prípade je dobré otvoriť sa rôznorodým veciam, prístupom, metodikám, modelom atď., a všetko vyskúšať, čím zistíte, čo vo vašom podniku funguje a čo nie. Každý podnik je iný, sú tam iní ľudia, iné zvyky, iná kultúra, iné reakcie na tú istú vec, iný pohľad a názor. Preto je dobré všetko vyskúšať a nebáť sa experimentovať. Na základe nových zistení sa potom rozhodnúť, čo prinesie tie najlepšie výsledky pre podnik. Zároveň získate širší rozhľad, ako sa uberajú svetové trendy i nové poznatky, ktoré nakoniec môžu byť inšpiráciou pre niečo ďalšie.

Vyžadujú si podľa teba podnikové inovácie iný druh vedenia? Aké vodcovské vlastnosti alebo zručnosti najviac podporia rozvoj inovácií?

V prvom rade je potrebné v podnikoch vyčleniť čas pre inovovanie (myslím to v širšom ponímaní, nielen z hľadiska vývoja nového výrobku), čo nie je vôbec jednoduché, lebo každý má obrovské množstvo každodennej operatívy pre súčasných zákazníkov. V tom sa musí zmeniť spôsob vedenia inovácií. Inovovanie sa musí stať súčasťou podnikovej DNA, nie niečo zaťažujúce, čo im bráni vykonávať operatívu. Tieto postoje však musia vychádzať od top manažérov a lídrov, ktorí v tomto majú byť príkladom. Jednou z dôležitých zručností je mať autentické nadšenie a zápal pre inovácie, čím si vybudujete dôveru. Ľudia vám budú veriť, že to nie je len nejaké bla-bla, ale že je to naozaj. A keď máte dôveru, a vy dôverujete ľuďom okolo vás, a necháte im priestor prejaviť sa, tak potom sa dá dokázať aj nemožné.

Inovovanie sa musí stať súčasťou podnikovej DNA, nie niečo zaťažujúce, čo im bráni vykonávať operatívu.

Knihu predstavuješ ako sprievodcu, počas jej čítania sa čitateľ pozrie na inovácie detailnejšie, objaví nové metodiky… ale čo ďalej? Ako s tvojou knihou v ruke inovovať o 106?

Snažte sa knihu študovať a predstavovať si situácie, ako by to mohlo u vás fungovať. Vyskúšajte s kolegami alebo vašimi tímami niektoré z metód a techník, alebo zorganizujte podnikové inovačné workshopy, prípadne si zavolajte mňa ?, a urobíme niektoré workshopy spoločne. Jednoducho treba začať, treba niečo skutočne urobiť. Inovujte najprv seba a svojich ľudí, myslenie a zručnosti pre inovácie, a bude to fungovať. A nechajte tomu čas. Všetko je o nastavení v hlave a vnútornom presvedčení.

Si autorom modelu inovačného manažmentu Zuminno, čo jedinečné prináša, v čom je iný?

Áno, inovačný model Zuminno je súčasťou knihy, je to inovačný model, metodika ako postupovať, ako manažovať inovácie. Jedinečnosť tohto modelu vidím vo viacerých veciach. Zuminno je realizovateľný v našich slovenských podmienkach. Využíva jednoduchý modulový princíp, to znamená, že model je zložený z viacerých častí, ktoré môžete aplikovať aj oddelene, a potom ich môžete vylepšovať a postupovať ďalej. Nemá nalinkovaný postup do úplne najmenších detailov, ale necháva priestor pre vlastnú tvorbu, vlastné jedinečné nastavenie vecí a spojitosti v podniku, čiže podnecuje k tvorivosti a angažovanosti, je inšpiratívny.