Skip to main content

Solid Edge 2020 – Výsek ohybu

Solid Edge 2020 prináša novú funkciu pre definovanie výseku v mieste, kde by mohla vznikať pri ohýbaní deformácia.