Skip to main content

Revision manager + výkresová dokumentácia

Autor: 25. februára 20153 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Pomocou aplikácie Revision Manager (pravé tlačidlo myši – Správca revízií) môžete jednoducho vytvárať napr. nezávislé kópie celých zostáv aj s prepojením na všetky 3D modely,  spolu s kopírovaním výkresovej dokumentácie.