Skip to main content

Porovnanie modelov

Solid Edge 2020 prináša nový nástroj na porovnávanie zmien rozmerov na modeloch a zostavách. Graficky porovná zmenené rozmery, pridaný/odobratý materiál, ale v prípade zostavy aj zmenu komponentov, pozície, atď.