Skip to main content

Vážení priatelia,
aj v tejto náročnej situácii sme radi, že Vám môžeme aj tento rok prostredníctvom webinárov priniesť „stretnutie“ PLM Fórum, ktoré…

 • bude pripravené s prihliadnutím na situáciu týchto dní cez sériu kratších webinárov /cca od 30 do 50 minút aj s diskusiou/, a to, 1 téma/1 webinár s ohľadom aj na Vaše podmienky fungovania
 • bude sa venovať novinkám práve vami používaného riešenia
 • bude riešiť vaše nové potreby so smerovaním k Industry 4.0
 • vytvorí dostatočný priestor na vaše otázky
 • bude bezplatné

Účelom PLM Fóra je predovšetkým odovzdať Vám vždy nové, inšpiratívne, inovatívne informácie a príklady z praxe, ktoré dokážete využiť pri svojej práci. Zároveň budete mať jedinečnú možnosť dostať odpovede na množstvo vašich otázok.

My sme pripravení, a preto Vás týmto pozývame na PLM Fórum.

PLM Fórum Solid Edge

Budeme hovoriť:

 • Čo nové prináša Solid Edge 2020
  3.4.2020 o 10:00
 • Ako riadiť práce konštrukcie v čase homeoffice(ov) pomocou Teamcentra
  7.4.2020 o 10:00
 • Kde všade a ako efektívne môžeme využiť FEM analýzy so Solid Edge
  9.4.2020 o 10:00
 • Spojenie Solid Edge a NX CAM, vytvárajúce skvelé riešenie pre výrobcov
  14.4.2020 o 10:00

PLM Fórum NX

Budeme hovoriť:

 • Zahoďte výkresy – používajte PMI
  2.4.2020 o 10:00
 • Ako riadiť práce konštrukcie v čase homeoffice(ov) pomocou Teamcentra
  7.4.2020 o 10:00
 • Novinky NX CAM
  16.4.2020 o 10:00
 • Topologická optimalizácia
  21.4.2020 o 10:00

PLM Fórum je bezplatné.
Tešíme sa na „stretnutie“ s Vami!