Skip to main content

Vážení priatelia,
prinášame Vám novú formu stretnutia PLM Fórum, ktoré…

 • bude trvať len 1 deň s ohľadom na Vašu vyťaženosť
 • bude sa venovať novinkám práve vami používaného riešenia
 • bude riešiť vaše nové potreby so smerovaním k Industry 4.0
 • bude obohatené o atraktívny a inovatívny užitočný obsah
 • vytvorí dostatočný priestor na vaše otázky a možnosti si rôzne novinky aj vyskúšať
 • bude bezplatné

Účelom PLM Fóra je predovšetkým odovzdať Vám vždy nové, inšpiratívne, inovatívne informácie a príklady z praxe, ktoré dokážete využiť pri svojej práci. Zároveň budete mať jedinečnú možnosť vzájomne si vymeniť skúsenosti a dostať odpovede na množstvo vašich otázok.

Ďakujeme za účasť na stretnutí PLM Fórum, ktoré sa konalo

14.5.2019

v hoteli Magnus v Trenčíne

tentokrát určené predovšetkým pre používateľov produktu NX.

Hovorili sme:

 

 • netradičnou formou o konštruktérovi, ktorý je predovšetkým inovátor
 • o tom, čo je nové v NX (CAD, CAM)
 • ako dosiahnuť zvýšenie produktivity obrábania využitím NX CAM
 • ako efektívne spravovať náradie vo výrobe – Manufacturing Resource Library v prepojení na NX
 • o tom, ako reálne využíva konštruktér PLM systém (Teamcenter) v konkrétnej firme
 • 3D tlač v NX sa stáva bežnou aplikáciou
 • o spolupráci strojárskej konštrukcie s elektro konštrukciou a programátormi, od konceptu až po fyzické uvedenie zariadenia do prevádzky (Mechatronics Concept Designer)
 • o tom, ako odstraňovať plytvanie z práce konštruktéra
 • o blízkej budúcnosti – virtuálna realita v práci konštruktéra – (NX + Teamcenter Vis) – praktická ukážka a možnosť vyskúšať si
 • samozrejme aj o témach, ktoré ste si pripravili

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!