Skip to main content

Vážení priatelia,
dňa 9.10.2018 sa konal na Bojnickej 3 v Bratislave inovačný workshop nazvaný

Inovácie – agenda manažéra
Manažérske zručnosti pre vedenie inovácií v podmienkach slovenských priemyselných podnikov

Hovorili a diskutovali sme nielen o tom:

  • prečo sú manažérske inovačné zručnosti dôležité pri napredovaní podniku,
  • ako nadobudnúť inovačné zručnosti, aby boli prínosom pre váš podnik,
  • ktoré inovačné zručnosti sú tie rozhodujúce, ale
  • počas workshopu si vytvoríte vlastnú metodiku manažovania inovácií na vašom pracovisku a
  • atraktívnym spôsobom si overíte aplikáciu nadobudnutých zručností…

Fotografie z podujatia: