Skip to main content
Všetky články od

Viktor Olšavský

Použitie aktuálneho polotovaru

Autor: CAM

Pre prípravu programov obrábania súčiastky z niekoľkých strán (niekoľkých upnutiach) je nutné počítať s aktúálnym polotovarom, ktorý zostane po predchádzajúcom obrábaní v predošlom upnutí.
Tento tip je venovaný dvom možnostiam ako docieliť dané správanie v Siemens NX.

Rozdelenie dráhy nástroja podľa kolízií

Autor: CAM

Často sa stáva, že pre potrebu obrábania určitých súčiastok ste nútení použiť väčšie vyloženia nástroja, a tak aj znížiť rezné podmienky.
Ako docieliť použitie nástroja s menším vyložením na obrábanie hĺbok, do ktorých dosiahne, a iba väčšie hĺbky dokončiť s nástrojom s väčším vyložením, si ukážeme v dnešnom NX CAM tipe.

Dráhy nástroja po špirále či skrutkovici

Autor: CAM

Rôzne tvarové plochy si vyžadujú rôzne spôsoby ich obrábania. Medzi obľúbené stratégie ich dokončovania patria určite aj také, ktoré sú založené na princípoch pohybu po skrutkovici alebo špirále. Preto si v tomto tipe ukážeme niekoľko základných spôsobov ich definovania v NX. Takéto dráhy nástroja po skrutkovici či špirále nám zabezpečia plynulý chod stroja, a vizuálne minimálne rušivé stopy po nástroji.

Práca s CAM predlohami

Autor: CAM

Tento tip sa zaoberá úpravou existujúcich a zavádzaním nových vlastných predlôh v NX.
Použitím vopred pripravených predlôh môžete výrazne skrátiť čas prípravy programov, alebo aj zamedziť vzniku drobných chýb v dôsledku nepozornosti, a zvýšiť tak vašu celkovú efektivitu.
Ako samotnú predlohu môžete jednoducho použiť aj programy, ktoré ste už niekedy robili, a tak čas prípravy takýchto šablón je minimálny v porovnaní s výhodami, ktoré prinesú.

Rovinné frézovanie na viacerých úrovniach

Autor: CAM

V tomto tipe si ukážeme ako sa dá definovať jednoduchá planárna operácia pre rôzne hranice geometrie. Je to vhodné v prípadoch, keď pracujete s 2D podkladmi alebo aj s 3D modelmi, kde sa nachádza množstvo „kozmetických“ detailov (z hľadiska výroby nepodstatných).

Výroba jednoduchej drážky

Autor: CAM

Vyhotoviť jednoduchú drážku je možné mnohými spôsobmi. V tomto video tipe si ukážeme jeden z nich za pomoci operácie „planar_profile“. Takýmto spôsobom je možné pripraviť operácie pre výrobu drážky z 2D výkresových podkladov (dwg, dxf, …) alebo aj z 3D modelov súčiasky.

Optimalizácia rezných parametrov frézovania

Autor: CAM

Počas obrábania môže dôjsť k situácii, kde nástoj odoberá väčší alebo menši objem materiálu ako je nominálny. Takéto stavy môžu mať za následok zníženie životnosti nástroja, alebo predĺženie výrobného času v dôsledku poddimenzovaných rezných podmienok. Preto si v tomto tipe ukážeme, ako optimalizovať dráhy nástoja s ohľadom na jeho životnosť a čas obrábania.

Príprava vlastnej šablóny pre CAM

Autor: CAM

V nadväznosti na Tip s názvom „práca s CAM predlohami“ sa budeme teraz venovať tomu, ako pripraviť vlastnú šablónu pre konkrétne potreby obrábania.
Ukážeme si, ako si pripraviť šablónu, v ktorej môžete mať predpripravenú štruktúru programu, nástroje, geometriu, metódy obrábania alebo aj upínacie prípravky či samotné stroje. Takýmto spôsobom si budete môcť pripraviť niekoľko šablón pre vaše zariadenie či stroje, aby ste jednoducho a rýchlo vedeli pripraviť konkrétne programy.