Skip to main content

Výroba jednoduchej drážky

Autor: 13. januára 20149 augusta, 2018CAM

Vyhotoviť jednoduchú drážku je možné mnohými spôsobmi. V tomto video tipe si ukážeme jeden z nich za pomoci operácie „planar_profile“. Takýmto spôsobom je možné pripraviť operácie pre výrobu drážky z 2D výkresových podkladov (dwg, dxf, …) alebo aj z 3D modelov súčiasky.