Skip to main content

Optimalizácia rezných parametrov frézovania

Autor: 13. januára 20149 augusta, 2018CAM

Počas obrábania môže dôjsť k situácii, kde nástoj odoberá väčší alebo menši objem materiálu ako je nominálny. Takéto stavy môžu mať za následok zníženie životnosti nástroja, alebo predĺženie výrobného času v dôsledku poddimenzovaných rezných podmienok. Preto si v tomto tipe ukážeme, ako optimalizovať dráhy nástoja s ohľadom na jeho životnosť a čas obrábania.