Skip to main content

Práca s CAM predlohami

Autor: 14. januára 20149 augusta, 2018CAM

Tento tip sa zaoberá úpravou existujúcich a zavádzaním nových vlastných predlôh v NX.
Použitím vopred pripravených predlôh môžete výrazne skrátiť čas prípravy programov, alebo aj zamedziť vzniku drobných chýb v dôsledku nepozornosti, a zvýšiť tak vašu celkovú efektivitu.
Ako samotnú predlohu môžete jednoducho použiť aj programy, ktoré ste už niekedy robili, a tak čas prípravy takýchto šablón je minimálny v porovnaní s výhodami, ktoré prinesú.