Skip to main content

Použitie aktuálneho polotovaru

Autor: 15. januára 20149 augusta, 2018CAM

Pre prípravu programov obrábania súčiastky z niekoľkých strán (niekoľkých upnutiach) je nutné počítať s aktúálnym polotovarom, ktorý zostane po predchádzajúcom obrábaní v predošlom upnutí.
Tento tip je venovaný dvom možnostiam ako docieliť dané správanie v Siemens NX.