Skip to main content

Ako zvládnuť obmedzený fyzický kontakt – Podpora obchodu a príprava zákazky do výroby

Pomerne široká skupina ľudí z priemyselného podniku môže celkom úspešne pracovať zo svojich domovov. Dnes by som sa chcel venovať dvom oblastiam, a to spolupráci pri získavaní zákaziek a príprave kompletnej dokumentácie pre výrobu. Z pohľadu postov to pokrývajú najmä konštruktéri, technológovia, normovači, obchodníci, nákupcovia, ich priami nadriadení i viacerí ďalší.

Fáza získavania zákaziek je charakteristická množstvom komunikácie, mailmi, pripojenými dokumentami, nákresmi, návrhmi riešení, kalkuláciami a pod. V mnohých firmách časť týchto činností doteraz funguje čiastočne elektronicky, bohužiaľ, často len v mailovom systéme a časť je vedená papierovo. Pokiaľ sedíme v jednej miestnosti alebo blízko seba, tak to ide. Ak však sedíme každý doma, tak je to zložité a neefektívne.

Podobne je to aj pri príprave dokumentácie pre výrobu. Možno nám v normálnom režime stačí úložisko dát „sediace“ niekde na serveri, keď máme pocit, že je dokumentácia hotová, vytlačíme ju, celú si skontrolujeme, skorigujeme a doručíme do výroby. Ak však sedíme každý doma, tak je to oveľa komplikovanejšie. Nehovoriac o tom, keď máme viacerí spolupracovať na jednom projekte. V bežnej práci sa otočím ku kolegovi, rýchlo si veci vydiskutujeme, objasníme na obrazovke, a pokračujeme. Oveľa ťažšie je zosúladiť harmonizáciu prác, verzie a revízie dokumentov, spoluprácu konštruktér, technológ, prepojenie sa s výrobou, keď sme od seba na kilometre vzdialení.

Prostredím, ktoré výrazne zjednoduší prácu z home office je Product Document Management (PDM) alebo vyššia úroveň Product Lifecycle Management (PLM). Dnes sa tieto systémy používajú vo viacerých firmách na konštrukčných oddeleniach, ale mnohé iné úseky nie sú pripojené, a v množstve firiem zatiaľ takéto systémy ani nepoznajú. Pritom v PDM/PLM sa dajú riadiť projekty, sú priamo prepojené s CAD a CAM systémami, dáta sa zapisujú automaticky, všetci vidia v danom momente rovnaký stav, a čo je najdôležitejšie, veľmi jednoducho sa dajú zapojiť do spolupráce aj ďalší ľudia. Technológovia, normovači, konštruktéri náradia a dokonca aj výroba. Takže všetka technická dokumentácia je tvorená, uložená a riadená v tomto jednotnom prostredí. Všetci spolupracujú. Je to nástroj, ktorý je nesmierne nápomocný pre manažment. Sú tam nástroje na projektové riadenie, kontrolu a schvaľovanie dokumentácie, môže tam byť vedená mailová komunikácia, je tam prepojený a spolupracujúci celý tím, či sa jedná o získanie zákazky alebo o prípravu zákazky do výroby. Zrazu je celý tím pokope, ako keby všetci pracovníci sedeli za svojimi stolmi priamo vo fabrike.

SOVA Digital má pre túto komunikáciu pripravené unikátne riešenie, a v tomto mimoriadnom čase za výnimočných podmienok.

Pokračovanie nabudúce…

Martin Morháč