Skip to main content

Zobrazenie plochy v zostave

Solid Edge štandardne zobrazuje v zostavách len objemové komponenty. Ak je súčiastka vytvorená alebo importovaná (napr.step) v plochách, je potrebné zapnúť zobrazenie plôch. Je možné zobraziť plochy pre celú zostavu naraz alebo len pre označenú súčiastku.