Skip to main content

Zmena veľkosti kót na 3D modeli + Alt funkcia

Autor: 28. apríla 20143 augusta, 2018Solid Edge – Tipy a triky

Jednotlivé kóty zobrazované v 3D priestore je možné prispôsobiť voči veľkosti modelu, zároveň od verzie Solid Edge ST6 pri úprave hodnoty kóty nie je nutné označiť oblasť čísla, postačuje podržať klávesu Alt+ kliknúť na čiaru kóty.