Skip to main content

Zjednodušenie zostavy

Solid Edge 2019 prináša novú funkciu na zjednodušenie zostavy do jedného telesa. Umožňuje tiež vyplniť existujúce dutiny, a tiež exportovať takto upravený model.