Zjednodušenie zostavy

Autor: 25. apríla 2019 Solid Edge – Tipy a triky

Solid Edge 2019 prináša novú funkciu na zjednodušenie zostavy do jedného telesa. Umožňuje tiež vyplniť existujúce dutiny, a tiež exportovať takto upravený model.